Čemu je třída otevřená?

* Častému pobytu v přírodě (výuka venku, "neučme se z knih to, co máme za oknem", program Les ve škole, ekologie)

* Zdravému životnímu stylu (zdravé stravování, častý a různorodý pohyb, jak mít zdravé tělo)

* Respektu individuality (menší počet žáků ve třídě, vnímání možností a nadání jedince, slovní hodnocení, vlastní výukový plán dle svého tempa a nadání)

* Samostatnosti (věkově promíchaná skupina - mladší vidí souvislosti v učivu starších, starší se uči předávat vědomosti dál, samostatné práce a projekty)

* Výuce praxi (projektová výuka, exkurze, rodilí mluvčí, zážitková pedagogika, spolupráce s knihovnou, odborné návštěvy v hodinách atd)

* Vztahům a hodnotám (sociálně emocionální učení, komunikace, respektovat a být respektován, sebereflexe, ranní kruhy)

* Propojenosti rodiny se školou (schůzky ve třech, společné akce, vzájemná spolupráce, rodiče vítáni ve výuce i projektových dnech)

* Moderním a alternativním směrům výuky (čtenářské dílny, výuka v blocích, celostní pojetí člověka, kritické myšlení, slovní hodnocení, program "začít spolu", Montessori, angličtina napříč výuky)