"Soustřeďme se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo."  Maria Montessori

 

Otevřená třída umožňuje dětem vzdělávat se zábavnou formou, bez důrazu na hodnocení a soutěživost. Zásadní je respektování individuality jedince, jeho nadání a možnosti. Prožitko

vou pedagogikou dítě v praxi okouší to, co se má naučit a pochopit.
Chceme dětem poskytnout emočně bezpečný prostor pro jejich přirozený rozvoj v motivujícím a svobodném prostředí. Vycházíme z vnitřní potřeby dětí učit se, zkoumat a objevovat nové věci

Chceme vychovat nezávislé, svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které si umí vzájemně naslouchat, řešit problémy, chtějí chránit naši planetu. Děti, které rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti, jsou upřímné, tolerantní, laskavé, ale zároveň se nebojí říct svůj názor.

Fotky z našich dnů a zážitkové pedagogiky najdete TADY

Principy třídy:

ČASTÝ POBYT DĚTÍ VENKU V PŘÍRODĚ

SLOVNÍ HODNOCENÍ

PROJEKTOVÁ VÝUKA BEZ ZVONĚNÍ

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K DÍTĚTI

BEZ POVINNÝCH DOMÁCÍCH ÚKOLŮ

LASKAVÉ, EMOČNĚ BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

PRINCIPY MONTESSORI PEDAGOGIKY

MALÝ POČET, VĚKOVĚ NAMÍCHANÝCH DĚTÍ

RESPEKT K DÍTĚTI A JEHO POTŘEBÁM

"Učme děti vnímat chybu pozitivně, jako zárodek dalšího vývoje a sebezdokonalování"  Waldorf

Projekt "Otevřené třídy" v rámci ZŠ Kaštanová v Třinci, vznikl z iniciativy několika nadšených rodičů ve spolupráci s ředitelkou školy. Provoz se zahájil školním rokem 2017-2018 otevřením malotřídky pro děti ve věku 6-9let (1.-4. třída). Třída spadá pod základní školu jejímž zřizovatelem je město Třinec a která vyučuje dle školního vzdělávacího programu, tudíž je zdarma (příspěvky rodičů jsou použity na lepší pomůcky, výjezdy, další lektory).

Rozdíl oproti klasickým třídám je v přístupu k výuce, která je obohacena o moderní způsoby vzdělávání a v přístupu k dětem, který je založen na principech "Otevřené třídy". Stále jsou ve třídě volná místa, máte-li zájem využijte některý z kontaktů.   

Dejte dětem možnost školu milovat!

V čem je tato třída jiná:

V podstatě jde o hravý prostor, kde děti mohou zkoumat vše, co se učí také v praxi. Velká část výuky probíhá přímo v terénu (příroda, exkurze, výstavy, knihovna...) formou zážitkové pedagogiky. Vzhledem k malému počtu věkově namíchaných dětí, má pedagog - průvodce možnost děti inspirovat k vlastní iniciativě, tvořivosti a podporovat k začlenění se do společnosti svým vlastním dílem - každý člověk je originální součástí celku. 

Dobrovolné zapojení rodičů do vzdělávacího programu, volnočasových aktivit, organizace i do procesu učení s nadšením přivítáme.

 
 
 

"Soustřeďme se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo."  Maria Montessori

 

Otevřená třída umožňuje dětem vzdělávat se zábavnou formou, bez důrazu na hodnocení a soutěživost. Zásadní je respektování individuality jedince, jeho nadání a možnosti. Prožitko

vou pedagogikou dítě v praxi okouší to, co se má naučit a pochopit.
Chceme dětem poskytnout emočně bezpečný prostor pro jejich přirozený rozvoj v motivujícím a svobodném prostředí. Vycházíme z vnitřní potřeby dětí učit se, zkoumat a objevovat nové věci

Chceme vychovat nezávislé, svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které si umí vzájemně naslouchat, řešit problémy, chtějí chránit naši planetu. Děti, které rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti, jsou upřímné, tolerantní, laskavé, ale zároveň se nebojí říct svůj názor.

Fotky z našich dnů a zážitkové pedagogiky najdete TADY

Principy třídy:

ČASTÝ POBYT DĚTÍ VENKU V PŘÍRODĚ

SLOVNÍ HODNOCENÍ

PROJEKTOVÁ VÝUKA BEZ ZVONĚNÍ

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K DÍTĚTI

BEZ POVINNÝCH DOMÁCÍCH ÚKOLŮ

LASKAVÉ, EMOČNĚ BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

PRINCIPY MONTESSORI PEDAGOGIKY

MALÝ POČET, VĚKOVĚ NAMÍCHANÝCH DĚTÍ

RESPEKT K DÍTĚTI A JEHO POTŘEBÁM

 

“Lidé jsou učenlivé bytosti; učíme se rádi; potřebujeme se učit; jsme v tom dobří; nepotřebujeme, aby nám někdo ukazoval, jak to dělat, nebo nás k tomu nutil. Co tyto procesy zabíjí, jsou lidé, kteří do toho zasahují, kteří to chtějí regulovat a kontrolovat.”  Unshooling

Koncept "Respektovat a být respektován"


P
artnerský způsob vedení dětí - Ústředním pojmem tohoto výchovného konceptu je zodpovědnost sama k sobě, za svoje chování i za jeho následky. Koncept klade důraz na pozornější naslouchání dětem a vnímáni je celostně. Dává prostor, tam kde je to možné, aby dítě rozhodovalo samo a respektuje jeho rozhodnutí. Jakmile dítě cítí, že je rovnoprávným členem většího celku, začne se učit spolupráci a přemýšlet o tom jak může přispět společenství. Začne si osvojovat, jak nabídnout či přijmout pomoc, učí se komunikovat. Tento proces mezi žáky vytváří vzájemný respekt a napomáhá budování důvěry jak v sebe sama, tak k ostatním.