Nejčastější otázky k "Otevřené třídě"

Odpovědi na nejčastější otázky rodičů:

Kdo bude v této třídě učit?
V naší třídě je role učitele spíše rolí průvodce, který dítě vede tak, aby si dokázalo na vše přijít samo. Je důležité aby průvodce dokázal dítě emočně podpořit a ocenit, respektoval jeho individuální nadání i tempo. Přijímal rodiče jako partnery a spolupracoval s nimi, byl přístupný spolupráci s odborníky a aby měl pozitivní vztah k přírodě a dokázal k tomu vést i děti.
V každém případě aktivní výuka s pozitivním dopadem na klima ve třídě je dána již způsobem práce s dětmi, respektující komunikací vyplývající (nejen) z programu začít spolu, malým počtem žáků, smíšenou skupinou dětí  (v podstatě v takovýchto kolektivech se neobjevuje šikana), slovním hodnocením s důrazem na žákovy dobré stránky (chyba je příležitostí) aj.
I když je učitel klíčový článek ve vyučovacím procesu, v tomto případě je úspěch vzdělávání kvalitně opřen také formálně o koncept školy a měl by přesahovat osobnost učitele a být tedy trvalý i pro případ změny učitele. Momentálě už hledáme průvodce - učitele pro školní rok 2018/2019.

 

Bude se výuka držet přímo nějakého modelu - Montessori, Waldorf, Dalton...?
 Nebudeme se držet jediného modelu výuky, naopak chceme využít těch nejlepších a nejověřenějších nástrojů tak, aby nám byli nápomocné jak ve zvládání učiva tak k lepší komunikaci a zábavě.
Cituji ze zmíněných stránek školy, z dokumentu paní ředitelky: „…. prioritou budou prvky vzdělávacího programu Začít spolu s využitím aktivit programů Zdravá škola, Ekoškola, projektu Les ve škole – škola v lese, metody Kritického myšlení, Otevřené vyučování , Respektovat a být respektován, aj…..“.

Samozřejmě samostatný průběh výuky bude hodně záležet na učiteli, jakým směrem hodiny povede, se kterými alternativami bude mít zkušenosti a v neposlední řadě, jak si třída bude sama žádat. Jistě se objeví mnoho prvků i z Montessori, Waldorfu a jiných dnes oblíbených metod učení, na jednu jedninou se však zaměřit nechceme, už proto, že každé dítě i situace si žáda něco jiného. :-)
 
Jaké budou skutečné náklady rodičů?

Především se nejedná o komerční projekt. Prostory školy a třídy vyhovují předpisům, třída je vybavena jak knihami, tak pomůckami. Škola nemá zájem „bohatnout“, my rodiče už vůbec ne. Chceme ale zajistit nadstandardní výuku, mj. i cizích jazyků, zajímavé odpolední kroužky i projekty, ale zároveň se budeme snažit udržet minimální vstupní i průběžné náklady pro rodiče (kterými jsme i my). Po dohodě s rodiči jsme stanovili příspěvek 1500Kč za měsíc. Tato částka bude rozdělena na plat druhého průvodce (asistenta), na nákup nových pomůcek a na výdaje pro aktivity dnů intuitivní pedagogiky (každý pátek).

 

Mám mít obavy ohledně přestupu?
Váš dotaz na přestup je určitě na místě, obzvláště pokud se jedná o dítě nastupující do vyššího ročníku, které již má utvořeny vazby ve stávající třídě. Každá změna může být složitá, ale také obohacující zkušenost do života zejména, když jde o změnu k lepšímu. 
Ohledně učiva jistě nebude problém, tím že se jedná o malotřídku (společné učení více ročníků dohromady s malým počtem dětí), učitel bude zvyklý k dítěti přistupovat individuálně a přizpůsobovat výuku  jeho tempu, dosažené úrovni znalostí i nadání.
Díky zkušenostem s  „Otevřenou třídou“  budou žákova osobnost, odolnost vůči stresu, schopnost navazovat kvalitní vztahy i schopnost řešit problémy a orientovat se v nových situacích na takové úrovni, že přestup zvládne bez větších komplikací.  Já osobně věřím, že tato třída bude pro žáky celoživotní výhodou a cennou zkušeností, kterou jim už nikdo nevezme.
 

Jak to vypadá s návazností na druhý stupeň?
O návaznost na druhý stupeň se snažíme a pracujeme na ní. Dokonce by jsme byli rádi aby byl druhý stupeň bude bilingvní , což znamená, že většina předmětů by se vyučovala v jazyce českém i anglickém s využitím metody CLIL. Od Září 2017 hledáme pomocníky do našeho týmu, kteří by pomohli tento cíl naplnit. Bude jen na nás rodičích, dobrovolnících a veřejnosti, jestli se nám to podaří.


 Myslíte si, že by Otevřená třída byla pro naše dítě vhodnou alternativou? ( z důvodu jeho nadprůměrných intelektových předpokladů nám byl v pedagogicko-psychologické poradně doporučen přestup do elitní třidy)

Právě proto, že k dětem bude přístupováno s ohledem na jejich  individualitu nebudou bystřejší studenti muset čekat na celou třídu a  pomalejší děti naopak dostanou dostatek času na to látku si "ošahat" svým tempem. Každému se budeme snažit ušít způsob i rychlost výuky na míru.

 Vzhledem k tomu, že třída bude jednotřídkou, bude hodně i na dětech, aby si navzájem pomáhaly a učily se jeden od druhého. Každý jedinec má talent na něco jiného a nikdo není výborný nebo špatný ve všem, na tom chceme stavět naší filozofii výuky. Je potřeba děti naučit spolupracovat a otevřít se tomu, že každý nám v životě může něco předat. Děti se předáváním svých znalosti ostatním spolužákům učí to, jak vysvětlit druhým co se sami naučili, což je pro ně do  života nesmírným obohacením. 
Nikde není stanoveno, že dítě v některých předmětech nemůže řešit úlohy  např. z páté třídy, i když je teprve ve třetí, toto rámcové vzdělávací programy, kterým se i tato alternativněji zaměřená třída podřizuje dovolují a vše je na domluvě rodič - dítě - učitel (průvodce). 
Proto má odpověď zní ano, já osobně si myslím, že pro vaše dítě by tato třída mohla být velmi obohacující, už proto, že by se v ní naučilo více samostatně pracovat, komunikovat, spolupracovat s celkem, vysvětlovat druhým to co se sám naučil, vidět učivo v širších souvislostech a hlavně jej mít možnost poznávat i v praxi, čímž bude tato třída právě vyjímečná.

 

Jak bude řešeno zdravé stravování, co třeba alergici, nebo vegetariáni?
Stravování v případě potravinové alergie bude nutno konzultovat individuálně jak s paní ředitelkou, tak s vedoucí jídelny, která zná všechny předpisy. Pokud vím, tak hygienické předpisy zakazují přinášet do školní jídelny  přinesené jídlo.  Mohu Vás ale povzbudit, že ze strany školy je maximální snaha vyjít vstříc a to také s nabídkou zdravého stravování a bezmasé stravy (vařit druhý chod vegetariánské stravy, zajištění zdravé svačiny – komunikujeme s Vitarianským obchodem Turzín v Třinci). Celá škola je už teď zapojena v projektu Zdravý pohyb a výživa :-)
 

 

Jak to vypadá s kroužky a družinou?
Odpolední kroužky a družina je řešena spolu s ostatními třídami na škole. Jestli se podaří do budoucna zajistit zcela oddělené vlastní zázemí nevíme, záleží na tom, nakolik bude zájem o tento způsob výuky. Škola nabízí celou řadu zajímavých kroužků, děti jsou v rámci družiny často venku na nově postaveném víceúčelovém hřišti (kousek od školy) nebo v lese.

 

Pokud máte další dotazy rádi je zodpovíme e-mailem, telefonicky nebo na webu. Vaše dotazy nám pište na: otevrena.trida@seznam.cz.